Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

drain832
Reposted fromkirstenow kirstenow viackisback ckisback
drain832
Reposted fromFlau Flau viackisback ckisback
drain832
Reposted frommangoe mangoe viackisback ckisback
drain832
5813 21b9 500
Reposted frommangoe mangoe viackisback ckisback
drain832
9553 1dcb 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMartwa13 Martwa13
drain832
8082 1969
Reposted fromhrafn hrafn viaMartwa13 Martwa13
drain832
9409 d949 500
Reposted fromcogitavi cogitavi

January 16 2020

drain832
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaTheEvexe TheEvexe
drain832
1549 b633 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
drain832
4131 a898 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
drain832

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
drain832
2089 dd2a 500
Reposted fromgket gket viairmelin irmelin
drain832
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
drain832
9667 bb75 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
drain832
Reposted fromlaserpony laserpony

January 14 2020

drain832
Reposted fromzelbekon zelbekon viackisback ckisback
drain832
Reposted fromzelbekon zelbekon viackisback ckisback
drain832
Reposted fromlaserpony laserpony viackisback ckisback
drain832
2943 b2b4 500
Dieselfahrverbot umgangen!
Reposted fromantifant antifant viackisback ckisback
drain832
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viackisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl