Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

drain832
real love
Reposted fromGeistergurke Geistergurke vianoisetales noisetales
drain832
6738 8c26
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki vianoisetales noisetales

March 27 2020

5457 ca15
drain832
Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał - oto moja jedyna potrzeba życiowa.
— Gabriel García Márquez - "Miłość w czasach zarazy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMartwa13 Martwa13
drain832
Nadal czekam na ten moment kiedy będę mogła Ci spojrzeć w oczy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaMartwa13 Martwa13
drain832
2509 5eb9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback

March 26 2020

drain832
drain832
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaMartwa13 Martwa13
drain832
8677 804f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMartwa13 Martwa13
drain832
Nie, piekło nie ma nic wspólnego z miejscem - piekło wiąże się z ludźmi. Może to ludzie są piekłem.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
drain832
Reposted frommangoe mangoe viackisback ckisback
drain832
5614 5974 500
Korona - izolacja
Reposted fromdobry dobry viackisback ckisback
drain832
6537 3869
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viackisback ckisback
drain832

March 23 2020

drain832
6050 dfa2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
drain832
Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
6694 ed04 500
Reposted fromNightsgrow Nightsgrow vianoisetales noisetales
drain832
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
drain832
6559 e7ef
drain832
9396 9a4e
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl